Onmic

Điểm Podcast

About

Chuỗi podcast được dẫn dắt bởi Nhã Nhi. Khi có hai điểm bất kỳ, ta có thể vẽ được một đường thẳng. Đối với mình, mỗi sự vật, hiện tượng, con người xung quanh là những điểm bất kỳ đó. Mỗi một điểm trên bề mặt trái đất này đều chứa đựng những giá trị và bài học ý nghĩa. Bạn đang nghe chuỗi audio ghi lại quá trình suy xét, phân tích và nghiên cứu về những điểm và những đường thẳng mà mình đã tạo lập với thế giới xung quanh trong suốt quá trình trưởng thành, góp phần tạo ra mình của ngày hôm nay.

All (0)

No episode yet