Onmic

The workaholics

Career, Knowledge & Training

About

Là nơi chúng mình kể về những trải nhiệm của bản thân, những câu chuyện về công việc. Mình hi vọng rằng những câu chuyện này sẽ giúp bạn có hành trình nghề nghiệp dễ chịu hơn bạn nhé!

All (0)

No episode yet