Onmic

Quý Somsen - Where You Can Shine

Health & Wellness

About

WYCS - Where You Can Shine là tổ chức huấn luyện quốc tế giúp mọi người khai mở tư duy hạnh phúc, giao tiếp quyến rũ, và thuyết trình tạo ảnh hưởng đến cộng đồng. Quý Somsen, đang sống tại Hà Lan, là sáng lập viên của WYCS, Thạc sĩ Quản Lý Nhân Sự tại Italia, Certified Coach, Certified Yoga Teacher RYT-500 và Chuyên gia huấn luyện cho cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam và Châu Âu. Tìm hiểu về WYCS tại: www.WhereYouCanShine.com

All (0)

No episode yet