Onmic

Vanhlaii

Dating & Relationship, Podcast

About

Thông điệp "Let's make friend with yourself" sẽ xuyên suốt trong những podcast này Mình và bạn, hãy cũng đồng hành với nhau trên hành trình quay ngược trở lại bên trong và mở lòng ra với bản thân, thấu hiểu bản thân hơn và cùng nhau tạo nên cuộc sống của riêng bạn. Hãy trở thành Creator cho cuộc đời mình nhé! Và series Whyweelove là series mình dành phần sân để nói về tình yêu, chiêm nghiệm về tình yêu và lắng nghe câu chuyện tình yêu từ người partner của mình, của những người xung quanh để năng lượng tình yêu lan tỏa trong cuộc sống. Love is life. Life is also love

All (0)

No episode yet