Onmic

Monster Box Podcasts

Knowledge & Training

About

“Mọi tri thức từ cổ chí kim đều hấp dẫn, chỉ là nó chưa được kể đúng cách”. Chúng tôi tin rằng mọi người xứng đáng nhận được những thay đổi mang tính quyết định về cả nhận thức cá nhân lẫn không gian xã hội mình chung sống, và tri thức chất lượng được kể đúng cách là một trong những thứ có thể thúc đẩy sự thay đổi ấy. --------- Kênh podcast chính thức của Monster Box, nơi cung cấp những nội dung mang kiến thức khoa học về nhiều chủ đề đa dạng khác nhau. Fanpage: https://www.facebook.com/teammonsterbox Website: https://mbpedia.com/

All (0)

No episode yet