Onmic

Eh Anh Huy

About

Xin chào, Hý và anh Huy là hai đứa tò mò: Hý thì thích hỏi cho bằng tới còn anh Huy thì thích trả lời cho bằng được. Anh Huy vừa săn sale được chiếc micro và tụi mình muốn tạo cho bản thân những trải nghiệm hay ho. Vậy là podcast này ra đời :D

All (0)

No episode yet