Onmic

Chuyển Hiện Thực Người

@nguoichuyenhienthuc

NGƯỜI CHUYỂN HIỆN THỰC về: Khởi nghiệp kinh doanh. Tài chính bền vững. Thuật quảng bá. Nội tâm. Anh/Chị có nhu cầu tư vấn và huấn luyện xin vui lòng liên hệ:

https://t.me/Nguoichuyenhienthuc

Upcoming

Live now

You haven't participated in any shows yet

View a list of ongoing shows