Onmic

Rising Vietnam Podcast

@risingvietnam.podcast

Rising Vietnam - Rising the next Vietnam Generation Dự án cộng đồng cùng thế hệ trẻ Việt phát triển bản thân, đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh của Việt Nam. Rising Vietnam mang đến những cập nhật xu hướng mới mẻ, đương thời và những góc nhìn đa chiều trong các lĩnh vực khởi nghiệp, marketing truyền thông và phát triển bản thân.

https://www.youtube.com/@risingvietnampodcast

Upcoming

Live now

You haven't participated in any shows yet

View a list of ongoing shows