Onmic

Nguyen Nghia

@youngnwealthy

Kênh podcast chia sẻ góc nhìn về tài chính của người trẻ. Giúp bạn quản lý “đồng ra” và bảo vệ “đồng vào”

https://dongradongvao.buzzsprout.com/?utm_campaign=later-linkinbio-vietcetera&utm_content=later-24068684&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio&fbclid=PAAaaXozlnXGiGiweDytfuMXesvBP687dBs9ZdcNMBqKu0NdDjYlZsRSrgk7M

Upcoming

Live now

You haven't participated in any shows yet

View a list of ongoing shows