Onmic

Trẻ Người Nonstop

Health & Wellness

About

Trẻ người nhưng không hề non dạ, “Trẻ người nonstop” là hành trình phát triển bản thân không ngừng nghỉ, thu nạp kỹ năng thông qua câu chuyện trải nghiệm của các khách mời siêu “gen Z”. Như tinh thần nonstop, cứ tiếp tục đi, đi và phát triển, ta sẽ gặp chính mình trong những câu chuyện, cùng trau dồi và trở thành người trẻ với kinh nghiệm đủ sâu để theo đuổi ước mơ của mình.

All (0)

No episode yet